Општина Крупа на Уни

Opština Krupa na Uni

INFRASTRUKTURA

Putnu infrastrukturu čini mreža regionalnih putnih pravca u dužini od 16 kilometara, te lokalni putni pravci dužine od 65 kilometara od čega 25 kilometara asfaltnog puta i oko 40 kilometara makadamskog puta.

Opština Krupa na Uni gazduje vodovodnim sistemom koji obezbjeđuje pitku vodu za 260 domaćinstava opštine Krupa na Uni i 85 domaćinstava sa područja opštine Novi Grad, dok je ostali dio opštine riješen sa lokalnim vodovodnim sistemima tipa seoskih vodovoda sa po desetak korisnika.

Snabdijevanje stanovnika električnom energijom je zadovoljavajuće, mada je stanje niskonaponske i dalekovodne mreže jako slabo i ovo je oblast u kojoj je najviše problema i kojoj se mora dati prioritetno mjesto.

Telekomunikacioni sistem na području opštine Krupa na Uni funkcioniše na principu SLL-a sa oko 200 korisnika, dok je mobilnom telefonijom pokriveno cijelo područje opštine.