Општина Крупа на Уни

Opština Krupa na Uni

Lokalna uprava

Lokalna uprava funkcioniše kao jedinstven organ opštinske uprave.