Општина Крупа на Уни

Opština Krupa na Uni

Скупштина општине
Скупштина општине

Предсједник Скупштине општине : Весна Недимовић

Тел/Факс : 052 - 750 - 001, 052 - 750 - 002

Потпредсједник Скупштине општине :

Тел/Факс : 052 - 750 - 001, 052 - 750 - 002

Секретар Скупштине општине : Милана Ивановић

Тел/Факс : 052 - 750 - 001, 052 - 750 - 002