Општина Крупа на Уни

Opština Krupa na Uni

STANOVNIŠTVO
Opština Krupa na Uni broji oko 3100 stanovnika,smještenih u osam mjesnih zajednica i to: Hašani, Mali Dubovik, Donji Dubovik, Srednji Dubovik, Donji Petrovići i Osredak, Gornji Bušević, Srednji Bušević i Vranovina sa ukupno 578 domaćinstava. U nacionalnoj strukturi Srbi su zastupljeni u sto postotnom procentu.
Rb. Mjesna zajednica Broj domaćinstava Broj stanovnika
1. Hašani 90 420
2. Mali Dubovik 62 380
3. Donji Dubovik 83 498
4. Srednji Dubovik 57 316
5. Osredak i Petrovici 126 572
6. Gornji Busevic 79 443
7. Srednji Busevic 59 343
8. Vranovina 29 128
Ukupno 578 3100